Сб, 22.06.2024, 04:46

Шепетівський МНВК

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наше опитування
Яка професія Вас найбільш приваблює?
Всього відповідей: 137
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Безпека життєдіяльності

 

ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ З УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і пе­ревірки знань з питань охорони праці в закладах, ус­тановах, організаціях, підприємствах, підпоряд­кованих Міністерству освіти і науки України, за­твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за №806/12680 (далі - Положення про навчання).

  1. Порядок проведення інструктажів з охоро­ни праці з працівниками навчальних закладів

Працівники навчальних закладів під час прий­няття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці.

Вступний інструктаж з охорони праці прово­диться з усіма працівниками:

- які приймаються на постійну або тимчасову ро­боту незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- які прибули до навчального закладу з інших нав­чальних закладів, установ, організацій ( відрядження, стажування тощо ) і беруть безпо­середню участь у навчально-виховному чи виробничо­му процесі або виконують інші роботи для цього нав­чального закладу.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом (інженером) з охорони праці або іншою особою, на яку, відповідно до наказу керівни­ка, покладається цей обов'язок і яка в установлено­му Положенням про навчання порядку пройшла навчан­ня та перевірку знань з питань охорони праці.

Програма інструктажу затвер­джується керівником навчального закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструкта­жу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

 

Первинний інструктаж з охорони праці прово­диться до початку роботи безпосередньо на робочо­му місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до нав­чального закладу;

- який переводиться з одного структурного підрозділу закладу до іншого;

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим іншим навчальним закладом та який бере безпосередню участь у навчально-вихов­ному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці прово­диться за чинними в навчальному закладі інструкціями з охорони праці. Інструкція розроб­ляється керівником структурного підрозділу (вик­ладачем, завідувачем кабінету, майстерні тощо), уз­годжується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником навчального закладу.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з пи­тань охорони праці (додаток 1) .

 

 

Повторний інструктаж з охорони праці прово­диться на робочому місці за обсягом і змістом переліку пи­тань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для ре­шти робіт – 1 раз на 6 місяців.

 

Позаплановий інструктаж з охорони праці про­водиться:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а та­кож при внесенні змін і доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інстру­ментів, вихідної сировини, матеріалів й інших фак­торів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною не­безпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з охорони праці про­водить керівник структурного підрозділу Запис про проведення позапланового інструк­тажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 1) .

 

Цільовий інструктаж з охорони праці прово­диться:

- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

- у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які, відповідно до за­конодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводить керівник струк­турного підрозділу. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Запис про проведення цільового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозді .